Beste verwijzers

Beste verwijzer,
Dank voor bezoek op onze website, fijn dat we elkaar zo goed weten te vinden en samen werken aan professionele en verantwoorde mondzorg. 

We willen het volgende met u delen:

  • Gewoon Gaaf! Wij werken graag aan preventie en ondersteunen ook uw praktijk hier graag in. Heeft u jonge patiënten en ouders die geïnteresseerd zijn in een GewoonGaaf VIP behandeling, stuur ze dan door. Dit kan via het digitale verwijsformulier.
  • De nieuwe paro-classificatie die geldt vanaf 1 januari. Hierbij wordt de DPSI score vervangen door de PPS. Deze score kent drie categorieën.
  • De nieuwe paro-classificatie werkt onder meer met staging en grading. Dit zijn criteria om het stadium (stage) en de snelheid van progressie (grade) te bepalen:

 

1

DPSI score wordt PPS

In 2021 wordt de paro-classificatie van kracht. Dit betekent dat de DPSI score wordt vervangen door de PPS. Deze PPS kent 3 categorieën:

 

PPS 1:  pockets 1-3 mm

Verwijs uw patiënt naar Mondhygienistenpraktijk Boxmeer voor een preventieve behandeling.

 

PPS 2:   pockets van 4-5 mm

Er is sprake van beginnende parodontitis. Behandeling om mondhygiëne te verbeteren is raadzaam. Wij verwijderen sub- en suopragingivaal tandplaque en tandsteen en we begeleiden de patiënt in een optimale dagelijkse mondverzorging. Het doel is om de parodontale aandoening tot stilstand te brengen.

 

PPS 3:  pockets van 6 mm of meer

Er is sprake van parodontitis; verdiepte pockets en bloeding na sonderen. Er is afbraak van klinisch aanhechtingsniveau en botverlies op de rontgenfoto zichtbaar. Parodontale behandeling is nodig om verdere parodontale afbraak te remmen en te werken aan behoud van de eigen dentitie. Onze mondhygiënisten zijn opgeleid om deze behandeling zorgvuldig en grondig uit te voeren. We houden rekening met de behandelwensen van de individuele patiënt en stellen een passend en haalbaar zorgplan op. Bij verwijzing vragen we u om de meest recente röntgenfoto’s en solo’s mee te zenden. Deze hebben we nodig om te kijken in welke mate kaakbot is afgebroken.

 

 

2.

Nieuwe paro-classificatie

Staging en grading

We bepalen de classificatie van de patiënt aan de hand van verschillende factoren die we hieronder toelichten. 

 

Staging

Als is vastgesteld dat er sprake is van parodontitis, wordt als eerste het stadium (stage) bepaald. Belangrijkste criterium voor de ernst van de aandoening is de mate van aanhechtingverlies. In de praktijk worden metingen van het klinisch aanhechtingsniveau uitgevoerd, we bepalen de hoeveelheid approximale botafbraak op de röntgenfoto’s. De plaats (mesiaal of distaal) waar de meeste afbraak is opgetreden, is maatgevend voor de hoeveelheid botverlies en daarmee het stadium. 

Een tabel met de verschillende stages vindt u hier: NVvP - De Nieuwe Paro-classificatie

Grading

We kijken ook naar de snelheid van progessie (grade). De mate van botafbraak, zoals eerder beoordeeld om het stadium te bepalen, wordt nu in relatie tot de leeftijd beschouwd. Het percentage botafbraak wordt daarvoor gedeeld door de leeftijd. In de praktijk werkt dit als volgt. Als bijvoorbeeld 30% botafbraak wordt gedeeld door de leeftijd van een 40-jarige patiënt, levert dit het getal 0,75 op. Dat is volgens de criteria matig progressief, oftewel grade B.

Een tabel met de verschillende grades vindt u hier: NVvP - De Nieuwe Paro-classificatie

Uitgebreidheid

Voor de uitgebreidheid (extent) van de parodontale aandoening wordt er onderscheid gemaakt tussen ‘lokale’ of ‘gegeneraliseerde’ parodontitis. Op basis van het eerder gekozen stadium én de daarbij behorende criteria voor botverlies zichtbaar op de röntgenfoto wordt bepaald of meer of minder dan 30% van de aanwezige gebitselementen als zodanig zijn aangedaan. Dit bepaalt de classificatie, die kan variëren tussen lokaal, gegeneraliseerd of molaar/incisief.

Een tabel met de verschillende criteria voor uitgebreidheid vindt u hier: NVvP - De Nieuwe Paro-classificatie

Modifying factors

Als laatste wordt beoordeeld of er sprake is van risicofactoren (modifying factors). Van roken en slecht gereguleerde diabetes is bekend dat ze het risico op het ontstaan van parodontitis en de ernst en progressie van parodontale aandoeningen kunnen beïnvloeden. Furcatieproblemen komen bijvoorbeeld vaker voor bij rokers. Bij patiënten met slecht gereguleerde diabetes is vaak sprake van een onrustige parodontale situatie.

Formule

Om te komen tot een classificatie gebruiken we onderstaande formule: 

Leeftijd - geslacht - parodontitis - uitgebreidheid - stadium - graad - risico factor