Tarief

 

In 2019 gelden de uniforme tarieven vastgesteld door de Nza. Onderstaand treft u een overzicht van de meest gebruikte tarieven voor preventieve mondzorg welke gedeclareerd worden onder Mcodes, en de declaratiecodes voor parodontologie welke gedeclareerd dienen te worden onder de Tcodes. 

M codes - Preventieve mondzorg 2019

Voorkomen of behandelen van tandvleesontsteking, voorkomen van gaatjes en tanderosie. Bestaande uit voorlichting, aanleren goede mondverzorgings- en/of voedingsgewoonten en professioneel reinigen van het gebit. De Nza mondzorg declaratie codes die horen bij preventie:

 • M01 Preventieve voorlichting en of instructie code per 5 minuten €12,85 
 • M02 Consult voor evaluatie van preventie  code per 5 minuten €12,85
 • M03 Gebitsreiniging  code per 5 minuten €12,85

M code reken voorbeeld: Dit betekent dat een behandeling van 45 minuten bestaande uit 10 minuten instructie en voorlichting en 35 minuten gebitsreiniging gedeclareerd wordt als 2x M01 en 7xM03.
Dus 9x €12,85= €115,65 voor een preventie consult van 45 minuten.

 

T codes - Behandeling van parodontitis 2019
Dit betreft behandeling van een tandvleesontsteking in combinatie met kaakbotafbraak.
Behandeling conform protocol Nederlandse Vereninging van Parodontologie (N.V.v.P.).

 • C13 Probleemgericht consult €21,78
 • C22 Schriftelijke medische anamnese €21,78
 • C28 Uitgebreid onderzoek tbv behandelplan €103,16
 • X11 Beoordelen kleine rontgenfoto €12,04
 • T11 Onderzoek met pocketstatus €151,88
 • T12 Onderzoek met parodontiumstatus €166,21
 • T21 Grondig renigen tandwortel complex €30,95
 • T22 Grondig reinigen tandwortel standaard €22,92
 • T31 Herbeoordelingspocketstatus €88,83
 • T32 Herbeoordelingparodontiumstatus €103,16
 • T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject herbeoordeling €45,85
 • T41 Beperkt consult parodontale nazorg €60,18
 • T42 Consult parodontale nazorg €87,11
 • T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg €115,77
 • T44 Complex consult parodontale nazorg €154,17
 • T57 Toepassing lokaal medicament €61,90 (ex. materiaalkosten)
 • T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus €151,88
 • T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus €166,21
 • T93 Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling €40,12 (ex. labkosten)
 • T96 Uitgebreide voedingsanalyse t.b.v. mondgezondheid €57,31
 • A10 Verdoving per kwadrant €14,33
 • A15 Oppervlakte verdoving €7,45
 • M30 Applicatie medicament gevoelige tandhals €5,73
 • V40 Bijwerken polijsten vulling €5,73

Uurtarief AWBZ - WLZ declaratie

 • ​U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de AWBZ-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder €15,06 per 5 minuten.

Eigen risico niet van toepassing
Iedereen is wettelijk verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Het verplicht eigen risico geldt niet voor kosten die vergoed worden door de aanvullende tandartsverzekering. Dus voor de zorg verleend door de mondhygiënst, geldt géén eigen risico. Voor patiënten onder de 18 jaar is de mondzorg onderdeel van de basisverzekering en wordt honderd procent vergoed.

Uw mondzorgrekening
We hebben het versturen en innen van de rekening uitbesteed aan Factoringsbedrijf Infomedics. Uw rekening wordt door Infomedics ter vergoeding aangeboden bij uw zorgverzekeraar. Indien de rekening niet of deels onder de vergoeding valt, ontvangt u voor het niet vergoede deel een rekening per post. Heeft u vragen over vergoedingen of uw eigen bijdrage, dan verzoeken we u vriendelijk contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
Heeft u een vraag over een rekening of over een betalingsregeling, neem dan contact op met Infomedics (0900-4049404). Zij staan u graag te woord.

Verzekerd bij CZ, Delta Lloyd en OHRA
Bij deze bovenstaande zorgverzekeraars dienen wij de nota ook digitaal in, en ontvangt u van het eventuele (deels) niet vergoede bedrag een nota van CZ, Delta lloyd of Ohra zorgverzekeraar.

Bovenstaande tarieven zijn geldig tot 31 december 2019. Wijzigingen zijn voorbehouden.