Privacy en tevredenheid

Privacyverklaring
In de privacyverklaring die je onderstaand in de link treft, wordt voor patiënten uitgelegd wat Mondhygienistenpraktijk Boxmeer allemaal doet om de persoonsgegevens te beschermen en hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. Het hebben van een privacyverklaring is onderdeel van de verantwoordingsplicht die een praktijk heeft conform de AVG opgesteld door de Autoriteit persoonsgegevens. 

Zorgmail
Jouw tandheelkundige gegevens veilig volgens de privacywetgeving per 25 mei 2018
Naast het bieden van goede mondzorg, is het ook dus ook onze taak om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen. Wij zijn wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat jouw (medische) gegevens niet bij derden terecht komen en vinden dit ook vanzelfsprekend. Om ook correspondentie op een veilige manier te laten verlopen, werken we daarom met speciale software, genaamd Zorgmail.

Zorgmail, wat betekent dit voor jou?
Als je mail van ons ontvangt, krijg je tevens een sms-code op uw mobiele telefoon. Deze code moet je invoeren om de mail te kunnen openen. Wij werken op deze manier met zogenaamde tweefactorauthenticatie en kunnen zo jouw privacy waarborgen. 

 

Tevredenheid
Wij zijn er graag voor jou en en doen natuurlijk ons uiterste best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. De behandelend mondhygiënist zal al het mogelijke doen om de zorg te bieden die nodig is.

Het kan gebeuren dat je niet geheel tevreden bent: Laat ons dit weten door een mail te sturen naar mh@zorgboxmeer.nl en we zoeken graag naar een passende oplossing. Indien deze oplossing niet aan jouw wensen voldoet, kun je een klacht indienen. 

Wanneer jouw behandelend mondhygiënist lid is van NVM-Mondhygiënisten valt deze zorgverlener onder de klachtenregeling van SKGR. Zij zijn een onafhankelijke partij en ondersteunen zowel de patiënt als organisatie bij het vinden van een oplossing. Dit betekent dat ze onpartijdig zijn en proberen te bemiddelen bij klachten.